Junta

Composició de la Junta actual:

PRESIDENT:IGNASI GRIÑÓN SANTESTEBAN
VICEPRESIDENT:JORDI MIR ATIENZA
SECRETARI:MIQUEL BODRO CUSÓ
TRESORER:VACANT
VOCAL:JORDI CAPELLERA ANGELATS
VOCAL:ENRIC CARRERAS GIRONÈS
VOCAL:JORDI MORAGAS MORAGAS
VOCAL:RAFEL PÉREZ ISERN
VOCAL:PERE SÁNCHEZ CASTELLANOS
VOCAL:ROGER SANROMÀ SOLÉ