Maquetes dels socis

En aquesta pàgina parlarem de les maquetes que els nostres socis tenen a casa seva.

Maqueta particular d’en Jordi Moragas (Escala N)

Aquesta maqueta consta de dues estacions, una de passatgers (inferior) i una de mercaderies (superior). Aquestes estacions estan comunicades per una via única. La gestió del transit es fa per ordinador amb el programa iTrain. Per la maqueta poden circular trens de l’escala N (2N) digitals.
També poden circular trens analògics però no a l’hora amb els trens digitals.

Mostra de l’esquema de les vies de la maqueta escala N d’en Jordi Moragas

Tant l’estació de mercaderies com la de passatgers tenen 1 via de pas, una via de parada i 1 via morta per estacionar trens. Podeu veure diverses fotos amb detalls de la maqueta a continuació.

En un futur en Jordi vol ampliar el número de vies de les estacions per permetre més trens circulant. Per ara admet un màxim de 4 trens fent diferents rutes dins de la maqueta. Podeu veure el funcionament amb la llista de vídeos que ve a continuació.

Maqueta de Jesús Miguel Aguilar (escala H0 alterna)
Maqueta de Jesús Miguel Aguilar

La maqueta d’en Jesús és en escala H0 i suporta trens digitals i en alterna. Està ubicada al garatge de casa seva i actualment ocupa uns 12m2. Disposa de diversos trams de via única i amb diverses estacions on els trens realitzen els encreuaments.
La maqueta està desenvolupada en 3 nivells:

  • Nivell inferior amb una estació oculta i un bucle de retorn.
  • Nivell 0 amb dues estacions i un bucle de retorn. A aquest nivell es troba la ciutat així com l’estació principal de la maqueta amb 5 vies. Disposa a més de cotxeres, rotonda, carbonera i torre d’aigua.
  • Nivell 1 (superior) amb una estació i un bucle de retorn.

La maqueta es controla amb una central ECOS de la firma ESU. Permet la circulació de dos trens de forma simultània en via única. Els desviaments els controla Jesús des de tres pupitres situats a diferents punts de la maqueta.

L’ambientació de la maqueta no està pensada en una època determinada si no que conviuen diverses èpoques. El mateix succeeix amb el material que circula per la maqueta.

Des del juny del 2017 en Jesús ha iniciat l’ampliació de la maqueta en 5-6m2 per arribar als 17-18m2. A part de guanyar espai l’objectiu d’aquesta ampliació és instal·lar via doble a tots els trams per permetre la circulació de més trens. També s’instal·laran acantonaments per millorar la gestió de la maqueta, ampliar el número de trens que poden circular i evitar accidents.

Podeu veure l’esquema de vies dels diversos nivells així com fotos de la maqueta a continuació: